» » პირველი ღამის უძველესი და სასტიკი ტრადიციები

პირველი ღამის უძველესი და სასტიკი ტრადიციები

04 April 2019, Thursday
9 761
0
0
loading...

სხვა­დას­ხვა ქვეყ­ნის ტრა­დი­ცი­ე­ბი ამ სა­კი­თხთან და­კავ­ში­რე­ბით იმ­დე­ნად გა­მა­ოგ­ნე­ბე­ლია, რომ ზო­გი­ერ­თის და­ჯე­რე­ბაც კი ძნე­ლია.

აღ­მო­სავ­ლე­თის ზო­გი­ერთ ქვე­ყა­ნა­ში არ­სე­ბობ­დნენ ადა­მი­ა­ნე­ბი - კა­დე­ბე­რი­ზე­ბი. მათი მთა­ვა­რი ამო­ცა­ნა იყო გო­გო­ნე­ბის დეფ­ლო­რა­ცია სა­ქორ­წი­ნო ღა­მის წინ. ეს ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი და სა­პა­სუ­ხის­მგებ­ლო საქ­მი­ა­ნო­ბა იყო.

ბევ­რი სკან­დი­ნა­ვი­უ­რი ტო­მის­თვის არ­სე­ბობ­და აუ­ცი­ლე­ბე­ლი წესი, რო­მელ­საც დიდ­ხანს ას­რუ­ლებ­დნენ. პირ­ველ ღა­მეს მა­მა­კაცს ქალ­წუ­ლი ტყის სიღ­რმე­ში შეჰ­ყავ­და. იქ ცე­ცხლს ან­თებ­და და ან ტახს კლავ­და, ან ხა­რი­რემს, რომ ღმერ­თე­ბის­თვის მსხვერ­პლად შე­ე­წი­რა.
ამის მერე წვე­ბო­და ქალ­თან, მაგ­რამ თუ სა­ქალ­წუ­ლე აპკი არ და­ირ­ღვე­ო­და, ან სის­ხლდე­ნა არ იყო, მი­იჩ­ნე­ო­და, რომ ასე­თი მსხვერ­პლი არ იყო მი­ღე­ბუ­ლი. შე­იძ­ლე­ბო­და, მე­ო­რე­დაც ეცა­დათ. თუ მე­ო­რე მსხვერ­პლიც არ იქ­ნე­ბო­და საკ­მა­რი­სი, მი­იჩ­ნევ­დნენ, რომ გო­გო­ნა ღმერ­თებ­მა არ აღი­ა­რეს. ქალს განკვეთ­დნენ და მარ­ტო­ო­ბის­თვის წი­რავ­დნენ. კაცს კი სხვა სა­ცო­ლე უნდა აერ­ჩია.

სა­უ­დის არა­ბეთს, ეგ­ვიპ­ტე­სა და სხვა მუს­ლი­მა­ნურ ქვეყ­ნებს თა­ვი­ან­თი რი­ტუ­ა­ლე­ბი და ტრა­დი­ცი­ე­ბი აქვთ. სა­ქალ­წუ­ლე აპკი ხე­ლის საჩ­ვე­ნე­ბე­ლი თი­თით იხე­ვა, რო­მელ­ზეც თეთ­რი ქსო­ვი­ლია შე­მოხ­ვე­უ­ლი. ეს გო­გო­ნას სი­სუფ­თა­ვის მთა­ვა­რი მტკი­ცე­ბუ­ლე­ბაა. ასე­თი წესი დღე­საც გა­მო­ი­ყე­ნე­ბა.

ძველ რუ­სეთ­ში ძა­ლი­ან უც­ნა­უ­რი წესი არ­სე­ბობ­და. კაცი, დრუჟ­კა, რო­მელ­საც ხში­რად უფ­როს ბო­ი­ა­რინ­საც უწო­დებ­დნენ, ქმრის შემ­ცვლე­ლი იყო, თუ ის ვერ შეძ­ლებ­და პირ­ველ სა­ქორ­წი­ნო ღა­მეს ქმრის მო­ვა­ლე­ო­ბის შეს­რუ­ლე­ბას.

სლო­ვა­კი­ა­ში, ბოს­ნი­ა­სა და ჩერ­ნო­გო­რი­ა­ში სწო­რედ დრუჟ­კა იყო ადა­მი­ა­ნი, რო­მელ­საც პა­ტარ­ძლის­თვის ქალ­წუ­ლო­ბა უნდა და­ე­კარ­გვი­ნე­ბი­ნა.

loading...
Комментарии:
ყველა უფლება დაცულია © 2015-2019